Potensi Sumberdaya Alam Desa Hurun

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Potensi Sumberdaya alam yang dimiliki desa hurun diuraikan dalam table sebagai berikut :

No Jenis Potensi Jumlah
1 Luas Desa

 

–          Tanah Sawah setengah teknis

–          Tanah Sawah tadah hujan

–          Tanah Kering

–          Tanah Rawa

–          Tanah Pemukiman Penduduk

–          Tanah Lahan Lapang

–          Tanah Lahan Perkantoran

–          Hutan Lindung

–          Lainnya

 

 

 

 

 

5.068,8 Ha

150 Ha

15 Ha

1259 Ha

1319 Ha

1 Ha

2 Ha

1320,8 Ha

15 Ha

 

2 Luas Perkebunan

 

–          Kelapa

–          Kopi

–          Cengkeh

–          Coklat

–          Pisang

–          Pala

 

 

 

35 Ha

12 Ha

7 Ha

11000 Ha

92 Ha

13 Ha

 

3 Sumber Daya Air

 

–          Sungai

–          Mata Air

–          Sumur Gali

–          Pipa

–          Air terjun

 

 

 

5 Ha

12 Ha

640 Ha

– Ha

2 Ha

 

 

Tinggalkan Balasan